Grimbergse Beiaardiers

GRIMBERGSE BEIAARDIERS

LOUIS MERGAERTS

Leerling van Jef Denyn

Beiaardier van 1928 tot 1945

PATER JAN FEYEN

(1ste priester-beiaardier)

Studeerde aan de Mechelse Beiaardschool

Beiaardier van 1948 tot 1993

RIEN AARSSEN

Studeerde aan de

Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" Beiaardier van 1991 tot 2011

TWAN BEARDA

Studeerde aan de

Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn"

Beiaardier vanaf 2009

EDMOND CLAESSENS

Beiaardier van 1735 tot 1764

PIETER CLAESSENS (kleinzoon van Edmond)

Beiaardier van 1764 tot 1777

Beiaard 1929

De huidige beiaard, sinds 1964