2011
Foto Alain Meilis
Foto Monique Moyson-Devil
Foto Dieter De Mulder
Foto Philip Muls

Wat speelt de beiaard elk uur ?

Het slaan van het uur op de toren wordt steeds voorafgegaan door een korte automatische bespeling van de beiaard.

Deze melodie wordt maandelijks, rond het midden van maand, aangepast.

Ook jij kan daaraan meewerken, laat ons weten welke melodie jij graag zou horen en we houden hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening bij de volgende aanpassingen.

 

info@beiaardvriendengrimbergen.be

Beleef of herbeleef "Kronieken"

Integrale live registratie van deze éénmalige

unieke voorstelling.


Steun de "Beiaardvrienden Grimbergen"

door aankoop van deze DVD voor slechts €10,-


De opbrengst wordt volledig gebruikt voor meer

concerten en activiteiten rond onze

Grimbergse beiaard.


Happy Birthday "50" (2014)

Tom Van Peer op de Grimbergse beiaard

Geluidstechniek en opname:

Dieter De Mulder - Imagine This - Grimbergen

Alle rechten © Beiaardvrienden Grimbergen 2015


PRIVACYVERKLARING AGV

De Grimbergse beiaard - 49 klokken - Klokkengieterij Eijsbouts

Terugblik op 2011

Door kinderen voor kinderen


Op 22 mei had het stilaan ingeburgerde concert “Door kinderen voor kinderen” (i.s.w. met Child Focus) plaats.

Kinderbeiaardiers van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen zorgden weer voor positieve reacties van de toehoorders over het niveau van hun prestaties.

Ook dit jaar mochten wij weer rekenen op de medewerking van de AMV leerlingen van de Gemeentelijke Academie Muziek-Woord-Dans Grimbergen.

De toneelklassen van de Gemeentelijke Academie en uw beiaardier Twan Bearda zorgden voor een bezoek van “Peter en de Wolf” aan de abdijtuin te Grimbergen.

Het weer was onze bondgenoot en zorgde mede voor een groeiende belangstelling.


Laatste concert van Rien


Op 14 september speelde Rien zijn laatste concert.

Dit vond plaats in Roosendaal (NL).

We waren er met vrienden en familie om hem te feliciteren met zijn jarenlange carrière.

Dag van de beiaard


Een hoogtepunt in de Grimbergse beiaardgeschiedenis was ontegensprekelijk “De Dag van de beiaard” 19 juni.

Hierin speelden 3 factoren een belangrijke rol.

1)  Er was een bewuste keuze voor samenspel met de Koninklijke Muziekvereniging “De Cecilianen” om deze dag wat meer in de verf te zetten. Hierbij werd rekening gehouden met de wisselvalligheid van het weer.

Als locatie was de keuze voor het Guldendal dus evident.

2) Voor dit evenement moesten wij een beroep doen op een rijdend instrument. De voorkeur ging naar de rijdende beiaard uit Praag. Hierdoor werd tevens de mogelijkheid geopend om de deelgemeente Beigem, Humbeek en onze sponsor ’s Gravenmolen mede te laten genieten van beiaardmuziek.

3) Als kers op de taart was er het afscheid van onze beiaardier Rien Aarssen als beiaardier van Grimbergen. Als dank voor zijn loopbaan werd een nieuwe compositie gecreëerd door beiaardier/componist Tom Van Peer, opgedragen aan Rien.

Het weer kon niet slechter en toch mochten wij ons over een zeer goede opkomst verheugen.


Pater Feyendag


Het mooie beiaardseizoen van 2011 werd afgesloten op 26 september. “Pater Feyendag”.

Onder de titel “Toeters en Bellen” concerteerden uw beiaardier Twan Bearda in samenspel met het Saxhoornkwartet “Brass Partout”.

Het mooie weer van de partij en de opkomst buiten verwachting.