2010
Foto Alain Meilis
Foto Monique Moyson-Devil
Foto Dieter De Mulder
Foto Philip Muls

Wat speelt de beiaard elk uur ?

Het slaan van het uur op de toren wordt steeds voorafgegaan door een korte automatische bespeling van de beiaard.

Deze melodie wordt maandelijks, rond het midden van maand, aangepast.

Ook jij kan daaraan meewerken, laat ons weten welke melodie jij graag zou horen en we houden hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening bij de volgende aanpassingen.

 

info@beiaardvriendengrimbergen.be

Beleef of herbeleef "Kronieken"

Integrale live registratie van deze éénmalige

unieke voorstelling.


Steun de "Beiaardvrienden Grimbergen"

door aankoop van deze DVD voor slechts €10,-


De opbrengst wordt volledig gebruikt voor meer

concerten en activiteiten rond onze

Grimbergse beiaard.


Happy Birthday "50" (2014)

Tom Van Peer op de Grimbergse beiaard

Geluidstechniek en opname:

Dieter De Mulder - Imagine This - Grimbergen

Alle rechten © Beiaardvrienden Grimbergen 2015


PRIVACYVERKLARING AGV

De Grimbergse beiaard - 49 klokken - Klokkengieterij Eijsbouts

Terugblik op 2010

Inhuldiging luisterhoek


Op 29 maart werd de nieuwe luisterhoek, een initiatief van Marnixring Zennedal, officieel in gebruik genomen.

Wij zijn onze sponsors die de banken financierden erg dankbaar voor hun bijdrage.

Onze dank gaat ook naar het Gemeentebestuur die voor de aanleg van deze luisterhoek zorgde.


Kinderen voor kinderen


“Door kinderen voor kinderen” (23 mei) vond ook dit jaar weer plaats en de strak blauwe hemel en hoge temperatuur zorgden voor een groeiende belangstelling. De kinderen van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen zetten weer hun beste beentje voor. Hun concert werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.

Ook het optreden (zang) van onze eigen Muziekacademie Grimbergen onder de deskundige leiding van Mevrouw Maggy DeRidder viel in goede aarde.

Nogmaals dank voor hun bereidwillige medewerking.

Deze dag was tevens de gelegenheid om ons groot Tv-scherm voor te stellen. Hierdoor konden de bezoekers de concerterende kinderen in de toren aan het werk zien. Dit initiatief zorgde voor zeer positieve reacties.

Dit scherm zal bij elk concert (als het weer het toelaat) opgesteld worden zodat wij de concerterende beiaardier wat korter bij het publiek kunnen brengen.


Dag van de beiaard


“De Dag van de Beiaard” had dit jaar een feestelijk karakter. In het kader van 500 jaar Beiaard creëerde Twan op 19 juni een compositie van Geert D’hollander, genaamd “Bell Canto. Dit werk werd zowel in Nederland, België als in Noord Frankrijk op hetzelfde uur gespeeld.

Op 20 juni concerteerden Twan samen met het kwartet “Brasse-Partout”  vier leraren en/of leraressen van de Muziekacademie Grimbergen. Een hele ervaring en gezien de onderlinge afstand toch wel een huzarenstukje.

Django Bell's


Een zeer speciaal concert vond  op 28 augustus plaats te Strombeek. “Django Bells” was een concert waarin de rijdende beiaard uit Praag samen musiceerde met het jazz-kwartet Minor Sing uit Lyon (Frankrijk).

Zij brachten muziek van Django Reinhardt. Aanleiding van deze muzikale happening was het 50 jarig bestaan van vtbKultuur Strombeek – 500 jaar Beiaard – 100 jaar Django Reinhardt. De belangstelling was groot. We mochten rekenen op +/- 250 luisteraars. Dank aan alle sponsors die dit hebben mogelijk gemaakt.