2008
Foto Alain Meilis
Foto Monique Moyson-Devil
Foto Dieter De Mulder
Foto Philip Muls

Wat speelt de beiaard elk uur ?

Het slaan van het uur op de toren wordt steeds voorafgegaan door een korte automatische bespeling van de beiaard.

Deze melodie wordt maandelijks, rond het midden van maand, aangepast.

Ook jij kan daaraan meewerken, laat ons weten welke melodie jij graag zou horen en we houden hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening bij de volgende aanpassingen.

 

info@beiaardvriendengrimbergen.be

Beleef of herbeleef "Kronieken"

Integrale live registratie van deze éénmalige

unieke voorstelling.


Steun de "Beiaardvrienden Grimbergen"

door aankoop van deze DVD voor slechts €10,-


De opbrengst wordt volledig gebruikt voor meer

concerten en activiteiten rond onze

Grimbergse beiaard.


Happy Birthday "50" (2014)

Tom Van Peer op de Grimbergse beiaard

Geluidstechniek en opname:

Dieter De Mulder - Imagine This - Grimbergen

De Grimbergse beiaard - 49 klokken - Klokkengieterij Eijsbouts

Terugblik op 2008

Dag van de beiaard


Op zondag 15 juni hadden we, naar jaarlijkse gewoonte “De dag van de beiaard”. Tevens de start van het beiaardseizoen.

Maar er was meer...

De in februari opgerichte vereniging “De Beiaardvrienden Grimbergen” werd boven de doopvont gehouden.

Voor deze gelegenheid werden Doopklokjes aangeboden aan alle aanwezigen.

Een boeiende en algemeen gesmaakte uiteenzetting door dhr. Frans Puttemans over:  “..een van de interessantste culturele erfgoeddomeinen van de Lage Landen, eigenlijk van het historische Vlaanderen: de beiaard.” (citaat) gaf deze viering extra allure.

Het tegenvallende weer en wat tegenslag konden niet verhinderen dat de belangstelling boven de verwachtingen uit steeg


Pater Feyendag


Teun Michiels studeerde eerst af aan de Katholieke Hogeschool Mechelen als regent Economie – Informatica alvorens zijn muziekstudies aan te vatten.

Hij studeerde vervolgens aan het Conservatorium van Maastricht (NL) en werd Bachelor en Master in Music (optie solozang) en aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Luik waar hij zijn eerste prijzen solozang, opera en kamermuziek behaalde.

Hij behaalde het Laureaatsdiploma aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”. Teun wordt geregeld door koren, orkesten en ensembles gevraagd als solist.

Hij werd benoemd tot Stadsbeiaardier van Diest en speelde reeds verschillende concerten in binnen- en buitenland


Alle rechten © Beiaardvrienden Grimbergen 2015


PRIVACYVERKLARING AGV